''Eğiticilerin Eğitimi '' için Öğretmenlerimizle buluştuk...

8 Kasım Salı günü saat 09:00'da Ortaköy Kültür Merkezi'nde, okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin katılımı ile ''Eğiticilerin Eğitimi'' toplantısını düzenledik. Ambalaj atıkları(ÇEVKO Vakfı), Atık piller(TAP Derneği) ve Bitkisel atık yağların(Deha Biodizel) geri kazanımı konularında Belediye olarak üzerimize düşenleri ve sistemin geliştirilebilmesi adına okullarımızdan beklentilerimizi konuştuk. 09:30'da üç oturum olarak başlayan programımız soru cevap kısmının ardından 12:00'da son bulmuştur.

Öğrencilerimizin çevrenin korunması konusunda bilinçlendirilmeleri ve genç yaşta farkındalık kazanmaları adına öğretmenlerimizin öğretmenlerimizin konuya gösterdiği özen ve hassasiyeti çok kıymetli buluyoruz. Katılan tüm idarecilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür eder, okullarımızla işbirliğimiz artarak devam edeceğini belirtiriz.