Tekstil Atıkları Protokolü

Artan nüfus ve doğal kaynakların her gün biraz daha yok olduğu dünyamızda çevre çok önemli bir yere sahip olmuştur. Beşiktaş Belediyesi de bu alanda çok önemli çalışmalar yapmaktadır.

Ham madde kaynaklarının her geçen gün azalması geri dönüşüm kavramını, üretim yapan tüm sektörler için zorunlu hale getirdi. Sınırlı kaynakların daha verimli kullanılması zorunluluğu aynı zamanda günümüzde çevreci hareketlerin de öneminin artmasını sağladı. Tekstil sektörü, üretim ve tüketim açısından bakıldığında, dünyada en fazla ham madde kullanımı yapan sektörlerden biri durumunda…

Türkiye’de her yıl yaklaşık 750.000 ton tekstil atığı çıkmaktadır. Bu da yaklaşık olarak 3.000.000 dönüm yani 600.000 futbol sahası büyüklüğünde bir arazide üretilen pamuğa eş değerdedir. Böylesi büyük bir ekonomik kayıp zaten sınırlı olan ham madde kaynaklarının çok daha hızlı tüketilmesine sebebiyet vermektedir.

İstanbul’da özel bir tekstil şirketi, AB proje hibesi alarak, tekstil atıkları toplama projesi oluşturdu. Bu projeye göre toplanan tekstil atıkları Hindistan’da yeniden değerlendirilerek yardıma ihtiyaç duyan Afrika ülkelerinde yeniden kullanılacak.

 

Eski Kıyafetlerinize Bir Şans Daha Verin...
Projeyi başlatan özel tekstil şirketi ile imzalanan "Tekstil Atıkları Protokolü" ile gerek Beşiktaş Belediyesi bünyesinde, gerekse uzman kuruluşlarla yürütülen çalışmalarla Beşiktaş yaşanabilir bir dünya için örnek kent haline getirmeye çalışılmaktadır. Beşiktaş kentinde 50 lokasyona kurulacak olan atık toplama üniteleri ile (tekstil kumbarası) Beşiktaş’ın tüm mahallelerinden tekstil atığı toplanacaktır.