ANKET

          ISO 14001:2015, kuruluşlardan faaliyet, ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini belirlemelerini ve değerlendirmelerini, önemli etkilerini kontrol altına almalarını, kirliliği önleyici çalışmalarda bulunmalarını ve çevresel performanslarını sürekli geliştirmelerini bekler. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı; kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdikleri zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal ve çevresel  açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.


          ISO 14001 doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için atılan bir adımdır.
Bu duruma istinaden Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Çevresel Farkındalık Algı ve Tutum Ölçeği  Anketi, kuruluş çalışanları tarafından cevaplandırılarak ve düzenli aralıklarla ölçülerek ISO 14001-2015  standardı gereklerini yerine getirme konusunu kolaylaştıracaktır.

ANKETE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ!