Ekibimiz

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel ile ilgili görev tanımları aşağıdaki gibidir;

1. Müdür

   Asuman SOFUOĞLU (Çevre Mühendisi)

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Beşiktaş Belediye Başkanı' na veya Başkan' ın görevlendireceği Başkan Yardımcılığı' na bağlı olarak görev yapar. Müdürlük yönetmeliğinde belirtilen görevlerini gereken özen ve çabuklukla yerine getirir. Ayrıca hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde sürdürülmesini sağlar.

2. İdari İşler Birimi (Kalem)

  • İdari Personel / 2 kişi 

​   Gülay EJDER (Memur), Nurgül USTAOĞLU (Memur)

Müdürlüğe gelen-giden tüm evrak akışından (elden, uKBS üzerinden, mobilden ve e-posta yolu ile); kurum mevzuatı, kanunlar ve bu kanunlara bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gerektiği şekilde yerine getirilmesinden; bağlı bulunduğu müdüre karşı sorumludur.

3. Atık Yönetimi Birimi

  • Teknik Personel / 3 kişi

​    Can Nedim ÇEPİK (Çevre Mühendisi), Esra ÇAVUŞOĞLU (Çevre Mühendisi), Gökalp UZER (Çevre Mühendisi)

Ambalaj atıkları yönetim planını yapar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylatır. Kaynağında ayrı toplama çalışmalarını ve protokol dahilinde çalışılan tesisteki ayrıştırma/değerlendirme çalışmalarını kontrol eder. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş TAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalışmaları yürütür. E-Atıkların kaynağında ayrı toplanması için çalışmalar yürütür. Mevzuat gereği Belediyemize özel atıkların kontrolüne ilişkin verilen tüm sorumlulukları yerine getirir.

  • Saha Personeli / 1 kişi 

    Ertan YERLİ (Saha Personeli)

4. Çevre Denetimi Birimi

  • Teknik Personel /1 kişi

    Ali Osman ASILSOY (Çevre Mühendisi)

Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığı çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde denetler.Gayrisıhhî işyerlerin ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında çevre kirliliği açısından denetimini yapar, eksikliklerini tespit eder ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlar. Çevre kirliliği ile ilgili birime gelen şikâyetleri mahallinde inceler ve şikâyet konularının mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesini sağlar. Bitkisel ve çalışmalarını protokol dahilinde çalışılan firma ile yürütür.

5. Enerji Verimliliği Birimi

  • Proje Personeli / 2 Kişi

   Can Nedim ÇEPİK (Çevre Mühendisi), Berkay BAĞDATLI (İdari Personel)

Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Beşiktaş Belediyesi'nin her türlü faaliyetlerinde enerji tasarrufu ve enerji verimliliği projeleri ile güneş, rüzgar, biyogaz ve biyokütle, jeotermal vs. yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak, Beşiktaş Belediyesi yatırımlarına işbirliği hizmetlerinde bulunmak, Beşiktaş Belediyesi şirketleri ve alt yüklenicilerine proje ve proje danışmanlığı yapmak, eğitim vermek ve eğitim düzenlemektir.

 


Büroda görev alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline, Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası telefonunu tuşladıktan sonra (+90 212 319 42 42) aşağıdaki dahili numaraları kullanarak ulaşabilirsiniz;

İSİM

GÖREV

DAHİLİ NO

Asuman SOFUOĞLU

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 2122

Ali Osman ASILSOY

Çevre Mühendisi

3040

A.Esra ÇAVUŞOĞLU

Çevre Mühendisi

3041

Can Nedim ÇEPİK

Çevre Mühendisi

3044

Nurgül USTAOĞLU

İdari Personel

3042

Berkay BAĞDATLI

İdari Personel

4262

Gülay EJDER

Memur 3045

Gökalp UZER 

Çevre Mühendisi 4263