Ekibimiz

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel ile ilgili görev tanımları aşağıdaki gibidir;

1. Müdür Ali Osman ASILSOY

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, Beşiktaş Belediye Başkanı' na veya Başkan' ın görevlendireceği Başkan Yardımcılığı' na bağlı olarak görev yapar. Müdürlük yönetmeliğinde belirtilen görevlerini gereken özen ve çabuklukla yerine getirir. Ayrıca hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde sürdürülmesini sağlar.

2. İdari İşler Birimi (Kalem)

İrfan SÖNMEZ (Memur), Kadriye KAYAN KAZAN (Büro Çalışanı), Aybüke İlkay DOĞAN (Büro Çalışanı)

Müdürlüğe gelen-giden tüm evrak akışından (elden, Belediye'nin online programı üzerinden(Flexcity), mobilden ve e-posta yolu ile), kurum mevzuatı, kanunlar ve bu kanunlara bağlı olarak çıkarılan yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gerektiği şekilde yerine getirilmesinden; bağlı bulunduğu Müdüre karşı sorumludur.

3. Atık Yönetimi Birimi

Utku FIRAT (Çevre Mühendisi), Berkay BAĞDATLI (Büro Çalışanı), Alev ÇALIŞKAN (Büro Çalışanı), Fatma BİLTEKİN (Zabıta Memuru), Berkan DERİNBAY (Saha Sorumlusu), Eyüp ŞEKER (Saha Çalışanı)

Ambalaj atıkları yönetim planını yapar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na onaylatır. Kaynağında ayrı toplama çalışmalarını ve protokol dahilinde çalışılan tesisteki ayrıştırma/değerlendirme çalışmalarını kontrol eder. Atık pillerin kaynağında ayrı toplanması için yetkilendirilmiş kuruluş TAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalışmaları yürütür. E-Atıkların kaynağında ayrı toplanması için çalışmalar yürütür. Mevzuat gereği Belediyemize özel atıkların kontrolüne ilişkin verilen tüm sorumlulukları yerine getirir.

 4. Çevre Denetimi Birimi

 A. Esra ÇAVUŞOĞLU (Çevre Mühendisi), Engin Egemen TOMRUK (Çevre Mühendisi), Ahmet KÖSE (Zabıta Memuru), Çağatay TETİK (Zabıta Memuru)

Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığı çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde denetler.Gayrisıhhî işyerlerin ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında çevre kirliliği açısından denetimini yapar, eksikliklerini tespit eder ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlar. Çevre kirliliği ile ilgili birime gelen şikâyetleri mahallinde inceler ve şikâyet konularının mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesini sağlar. Bitkisel ve çalışmalarını protokol dahilinde çalışılan firma ile yürütür.

5. Enerji Verimliliği Birimi

Eda ÜNAL GÜRLER (Çevre Mühendisi)

Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Beşiktaş Belediyesi'nin her türlü faaliyetlerinde enerji tasarrufu ve enerji verimliliği projeleri ile güneş, rüzgar, biyogaz ve biyokütle, jeotermal vs. yenilenebilir enerji projelerini hazırlamak, Beşiktaş Belediyesi yatırımlarına işbirliği hizmetlerinde bulunmak, Beşiktaş Belediyesi şirketleri ve alt yüklenicilerine proje ve proje danışmanlığı yapmak, eğitim vermek ve eğitim düzenlemektir.

 


Büroda görev alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeline, Beşiktaş Belediyesi Levent Hizmet Binası telefonunu tuşladıktan sonra (+90 212 319 42 42) aşağıdaki dahili numaraları kullanarak ulaşabilirsiniz;

İSİM GÖREV DAHİLİ NO
Ali Osman ASILSOY Müdür 4015
İrfan SÖNMEZ Memur 3041
A. Esra ÇAVUŞOĞLU Çevre Mühendisi 3043
Eda ÜNAL GÜRLER Çevre Yüksek Mühendisi 3045
Utku FIRAT Çevre Mühendisi 3044
Engin Egemen TOMRUK Çevre Mühendisi 3046
Kadriye KAYAN KAZAN Büro Çalışanı 3042
Berkay BAĞDATLI Büro Çalışanı -
Alev ÇALIŞKAN Büro Çalışanı 4263
Aybüke İlkay DOĞAN Büro Çalışanı 4262
Berkan DERİNBAY  Saha Sorumlusu    -
Eyüp ŞEKER Saha Çalışanı    -
Fatma BİLTEKİN Zabıta Memuru    -
Ahmet KÖSE Zabıta Memuru    -
Çağatay TETİK Zabıta Memuru    -