Atık Yönetimi / Atık Pil ve Akümülatörler

Atık Pil ve Akümülatörler

 

"ATIK PİL ve AKÜMÜLATÖR" NEDİR?

Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörlere "Atık Pil ve Akümülatör" denir. Evsel kullanımdan sanayii kullanımına kadar büyük alanlara yayılan piller, günlük hayatımızda büyük yer kaplamaktadır. Son yıllarda oldukça artan pil kullanımı, içerisinde bulunan tehlikeli ve zararlı metaller nedeniyle, insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Atık piller uygun ve emniyetli bir şekilde kullanılmalı, paketlenmeli, depolanmalı, toplanmalı, taşınmalı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir.

BELEDİYEMİZ NELER YAPIYOR?

Atık piller, Müdürlüğümüzce ilçeden toplanıp TAP’a (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) teslim edildikten sonra, şarj edilebilir ve şarj edilemez piller olarak sınıflandırılır ve bu sınıflandırmaya göre her sınıf için ayrı işlemler uygulanır.

Şarj edilebilir piller (Nikel Kadmiyum ve Lityum-İyon) geri dönüştürülmek üzere yurt dışına gönderilirken (ülkemizde halihazırda atık pil geri dönüşüm tesisi bulunmamaktadır), şarj edilemeyen piller (Alkali ve Çinko-Karbon) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kemerburgaz ya da Odayeri Düzenli Depolama Sahalarına gönderilerek çevreye etkilerini mizimize edecek şekilde hazırlanmış betonarme hücrelerde depolanırlar.

Müdürlüğümüzce 2010 yılından itibaren toplanan atık pil ve akümülatör miktarları :

Yıl 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Miktar(kg) 2.550 1.400 3.382 5.112 4.144 1.970 3.724 2.007 1.615

31.08.2004 tarih ve 25596 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'nce Belediyemiz, atık pillerin toplanması konusunda TAP ile ortak çalışarak atık pilleri diğer atıklardan ayrı toplayıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Pil Toplama Merkezi’ne göndererek depolanmasını veya geri dönüşümünü sağlamaktadır.MEVZUATLA UYUM

 

  2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce 4.144 kg atık pil toplanmıştır.

  2014 yılı içerisinde toplanan 4.144 kg atık pilin çevremize olan etkilerini değerlendirecek olursak;

  • 1 kalem pil yaklaşık olarak 18 gramdır. 4.144 kg pil, 230.222 adet kalem pile karşılık gelir. 1 adet kalem pilin yaklaşık 4 m3 toprağı zehirlediği bilindiğine göre, 230.222 adet kalem pil 920.888 m3 toprağı zehirleyecektir.
  • 1 kalem pilde ortalama 0,05 gram civa bulunur. Toplanan 230.222 adet pilde 11.511 gram civa bulunmaktadır. Bir gram civanın 10.000.000 litre suyu zehirlediği bilindiğine göre toplanan 230.222 adet kalem pil 115.110.000.000 litre suyu zehirleyecektir.
  • 1 gram civanın 2 ton balığı ve 20 ton yiyeceği zehirlediği kabul edilmektedir. Buna göre toplanan 230.222 adet kalem pil 23.022 ton balığı ve 230.220 ton besin maddesini zehirleyecektir.