Atık Yönetimi / Deniz Temizliği

Deniz Temizliği

 

"DENİZ TEMİZLİĞİ" NEDİR? NASIL YAPILIR?

Deniz temizliğininden bahsedebilmek için öncelikle kirlilik kaynaklarını değerlendirmek gerekir. Bu kaynaklar; evsel kaynaklı ve endüstriyel atıksular, çeşitli kazalar sonucunda oluşan yağ ve petrol sızıntıları, asit yağmurları, tarımcılık faaliyetlerinde kullanılan yapay veya doğal gübreler ve pestisitler, deniz suyunun soğutma suyu olarak kullanılmasından kaynaklı termal kirlilik ve nükleer santrallerden enerji eldesi sonucu oluşan radyoaktif proses atıklarıdır. Genel olarak deniz kirliliği, karadan kaynaklanan kirlilik ve denizden kaynaklanan kirlilik diye ikiye ayrılmaktadır. Denizlerimize ulaşan kirlilik kaynaklarının %80 si karasal faaliyetlerden, geri kalan kısım ise ulaşım ve gemi faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır.

İstanbul Boğazı açısından bir değerlendirme yapmak gerekirse, özellikle yüzeysel kirliliğe dikkat çekmek gerekir. Olta balıkçılığı, özel gezinti tekneleri, deniz trafiği ve boğazın turistik amaçlı bir gezi alanı olması, özellikle yüzeyde birikebilecek katı maddelerin denize çokça deşarjı anlamına gelmektedir. Bu anlamda, yüzeyde biriken maddeleri süpürecek organizasyonların temini öncelikli gerekliliktir.

BELEDİYEMİZ NELER YAPIYOR?

Mevzuat açısından zorunluluk olmamasına rağmen, İstanbul Boğazı’na kıyı şeridi olan Belediyeler arasında deniz temizliği yapan tek İlçe Belediyesi olma özelliğine sahip Beşiktaş Belediyesi, bu hizmeti uzun yıllardır sürdürmüştür. Dolmabahçe Saat Kulesi ile Aşiyan Mezarlığı arasında yer alan yaklaşık 8,5 km’lik kıyı şeridimizde sosyal yaşamın önemli merkezlerinin, eğlence mekanlarının ve otellerin yoğun olarak bulunması, deniz temizleme hizmetini kaçınılmaz kılmaktadır. Boğaz akıntıları, değişen rüzgar yönleri ve insanlar tarafından oluşturulan kirliliğin giderilmesi için gerçekleştirilen bu hizmet, ilçemizin görsel bütünlüğü ve çevre duyarlılığı açısından son derece önemli olmuştur.

Belediyemiz tarafından 1996 yılından 2013 yılı sonuna kadar yürütülen deniz temizleme işlemi bir arıtma prosesi olmayıp, uygulama, su yüzeyindeki katı maddelerin bir “Deniz Süpürgesi” ve bir “Deniz Temizleme Botu” ile sıyrılarak konteynırlara toplanması ve karaya çıkartılarak düzenli depolama sahasına uzaklaştırılması olarak özetlenebilir. 2014 yılı itibarı ile Belediyemiz, deniz temizleme işini İ.B.B. ve İSTAÇ A.Ş. koordinatörlüğünde yürütmektedir.

Müdürlüğümüzce 2005-2013 yılları arasında deniz yüzeyinden toplanan atık miktarları :

Yıllar 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Atık Miktarı (kg) 618.600 217.750 316.330 302.050 225.520 217.250 209.250 255.500 211.000