Atık Yönetimi / Elektronik Atıklar

Elektronik Atıklar

 

"ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYA" NEDİR?

Alternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla 1500 Volt’u geçmeyecek şekildeki kullanımlar için tasarlanmış ve uygun bir şekilde çalışması için elektrik akımı ya da elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaların bütününe Elektrikli ve Elektronik eşya denir. Bu ürünlerin kullanım ömrü dolduğu andaki bütün bileşenleri ve içerdikleri sarf malzemeler "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya" olarak adlandırılır. Atık elektrikli ve elektronik eşyalara, "AEEE" veya "e-atık" isimleriyle de anılabilir.

Elektronik cihazların üretiminde kurşun, kadmiyum, civa vb. gibi birçok ağır metal bulunmaktadır. Özellikle bu sebeple, atık haline gelmiş elektronik cihazların, çevre ve insan sağlığına etkilerini minimize etmek amacıyla kaynağında ayrı toplanmaları ve geri dönüşüme kazandırılmaları gerekmektedir.

BELEDİYEMİZ NELER YAPIYOR?

İlçe sakinlerimiz tarafından Belediyemize ulaştırılan e-atık ihbarları Müdürlüğümüz ekiplerince toplanmakta, atık karakteristiği ve lokasyon göz önünde bulundurularak ilgili Çevre Lisanslı AEEE işletmelerine teslim edilmektedir.

Kaynağında ayrı toplama gerektiren e-atıklar;

  • Büyük beyaz eşyalar
  • Küçük ev aletleri
  • Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları
  • Tüketici ekipmanları
  • Aydınlatma ekipmanları
  • Büyük ve sabit sanayi aletleri hariç elektrikli ve elektronik aletler
  • Oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları
  • Tıbbi cihazlar
  • İzleme ve kontrol aletleri
  • Otomatlar

MEVZUATLA UYUM

22.055.2012 tarih ve 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği yayınlanmadan önce, yasal bir yükümlülük olmamasına karşın Belediyemizce e-atıkların toplanması işlemine başlanmıştır. İlgili yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren Belediyeler için bu atıkları toplamak ve çevre lisanslı işleme tesislerine göndermek yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Toplama işlemine Müdürlüğümüzce devam edilmektedir.

BİLGİLENDİRME: Protokol sürecimiz başlamıştır.