Çevre Kirliliği / Gürültü Şikayetleri

Gürültü Şikayetleri

 

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

Eğlence yerlerinden kaynaklı gürültü şikayetlerine ilişkin canlı müzik izin belgesinin olup olmadığının incelenmesi, canlı müzik izin belgesi yok ise canlı müzik izin belgesi alıncaya kadar işletmenin müzik tesisatı kaynağından mühürlenerek müzik yayınından men edilmesi hususunda Zabıta Müdürlüğü’ne iletilmektedir. İşletmenin canlı müzik izin belgesi var ise işletmeden kaynaklanan gürültü şikayetleri ile ilgili tespitlerin yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’ne bildirilmektedir.

İşletmelerin klima, jeneratör,  soğutma gruplarından kaynaklı gürültü şikayetleri doğrultusunda mahallinde yapılan incelemede; ilgilisine tebligat yapılmakta,  süre bitiminde kontrol edilmekte, gereğini yapmadıysa ses ölçümlerinin yapılması ve cezai işlem uygulanması konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü’ne iletilmektedir.

İlgili Mevzuat;

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği