Atık Yönetimi / Tekstil Atıkları

Tekstil Atıkları

 

"TEKSTİL ATIKLARI" NEDİR?

Tekstil atıkları; tüketicilerin kullanımı sonrası veya tekstil endüsrilerinde üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıklardır. Bizi ilgilendiren kısım vatandaşlarımızın kullanımı sonrası artık ihtiyaç duymadığı veya kullanılmayacak derecede tahrip olmuş giysi ve ayakkabı gibi tekstil ürünleridir.

BELEDİYEMİZ NELER YAPIYOR?

  • Bölgemize 81 adet tekstil kumbarası yerleştirdik.
  • En geç haftada 1 defa her kumbaralara uğramaktayız.
  • Toplanan atıkları genellikle Beylikdüzü'ndeki 2000m2'lik aktarma alanına istiflenmesi için göndermekteyiz.
  • Kumbaralara kullanılmış tüm giysi (şapka, kazak, t-shirt, iç çamaşırı, çorap, elbise, pantolon, ayakkabı, terlik, bot vb.) ve diğer tekstil ürünlerini (battaniye, örtü, eşarp, perde, çanta, havlu vb.) atabilirsiniz.

Müdürlüğümüzce 2016 yılından itibaren toplanan tekstil atık miktarı:

Yıl 2016 2017 2018 2019
Miktar(kg) 37.550 67.641 39.858 35.819

MEVZUATLA UYUM

Tekstil atıklarının toplanması, geri dönüşümü veya bertarafı ile ilgili henüz herhangi bir mevzuat, alt mevzuat yayımlanmamış olsa dahi, atık yönetimi ve çevrenin korunması ile ilgili genel mevzuat metinleri konu ile alakalı bir çerçeve çizmektedir.

Çevre kanununun 8. maddesi 'Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.' şeklinde hükmetmektedir. Aynı zamanda 02.04.2015 tarihli 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi 'Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması,enerji kaynağı olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi esastır. Atıkların alternatif hammadde ve ek yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.' şekildedir. Buna istinaden geri dönüşüm süreçlerine dahi edilebilecek her atık bertaraf/depolama/yakma vb. gibi nihai işlemlerden ziyade tekrar kullanım/geri dönüşüm ile değerlendirilmelidir.