Faaliyetler / Kampanyalar / Atık Yağ Toplama Kampanyası

Konutlardan Bitkisel Atık Yağ Toplama Kampanyası

İlçemizde bitkisel atık yağ üreten işyerlerinin denetimi devam etmekte ve lisanslı firmalar tarafından üretilen atık yağlar toplanarak geri dönüşüme kazandırılmaktadır.

Konutlardan bitkisel atık yağların toplanabilmesi için geçtiğimiz yıllarda bilinçlendirme/farkındalık yaratma/teşvik etme amacıyla kampanyalar düzenlenmiştir.

Bu konuda istekli olan ve ilgili Çevre Lisansı sahibi firmaların kampanya /etkinlik düzenleme başvuruları Belediyemizce olumlu karşılanmaktadır.

Bitkisel atık yağların toplanması konusunda önceki yıllarda yapılan kampanyalar ile alakalı protokol süreleri tamamlamıştır.

Yeni kampanyalar/etkinlikler için gelen öneriler Başkanlık Makamına sunulup, onaylandığı takdirde aksiyon alınacaktır.