Hava
Hava Yolculuğu
Araç
Kara Yolculuğu
Elektrik
Elektrik Tüketimi
Isınma
Isınma Değerleri
Sonuçlar
Karbon Ayakizi

Hava Yolculuğu

Kara Yolculuğu

Elektrik Tüketimi


CO2 salım katsayısı = 0.472 olarak alınmıştır.

Isınma Değerleri

Karbon Ayakizi Sonuçları

kg
0
Hava Yolculuğu
kg
0
Kara Yolculuğu
kg
0
Elektrik Tüketimi
kg
0
Isınma Değerleri
ton
0
Toplam CO2 Salımı


Türkiye 2013 kişi başı sera gazı salımı ortalaması 6,04 tCO2'dir.