Anasayfa Haberler Elektronik Atıklarınız Boşa Gitmesin
Geri Dön

Elektronik Atıklarınız Boşa Gitmesin

Elektrikli ve elektronik atıklar değerli bileşenlerinin yanında ağır metaller, gazlar, yağ ve çeşitli kirleticileri de bünyelerinde barındırıyor. Bu nedenle değerli metallerin uygun olmayan biçimde geri kazanımı veya Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) ilkel koşullarda bertarafı, çevre ve insan sağlığı için risk taşıyor. Uzmanlar, elektronik atıkların kontrolsüz ayrıştırılması, açık ortamda yakılmaları veya düzensiz depolanmaları sonucu bazı zararlı maddelerin çevreye yayılabildiğini ya da gıda yoluyla insanlara geçebildiğini ifade ediyor.

Elektronik atıklarda bulunan sağlık açısından zararlı olduğu belirtilen metal bileşenler, plastikler; geri dönüşüme kazandırılarak enerji tasarrufu sağlanıp, çevre kirliliğinin önüne geçilirken, sera gazı emisyonları azalıp doğal kaynakların korunması sağlanıyor.

1 TON İÇİN 200 TON

Hammadde olarak işlenmemiş materyaller yerine geri kazanılmış materyallerin kullanılmasıyla önemli oranda enerji tasarrufu ile doğal kaynakların korunması sağlanıyor.  Örneğin;

1 ton bakır elde etmek için; 200 ton maden işlenmesi gerekirken, 21 ton Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) işlenmesi,

1 ton altın elde etmek için; 200.000 ton maden işlenmesi gerekirken, 70.000 ton AEEE işlenmesi yeterli.

BİLİYOR MUSUNUZ?

Kadıköy Belediyesi, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların kontrollü şekilde bertarafı ve geri dönüşümü için çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için özel bir atık getirme merkezi bile kurdu. Kadıköy Belediyesi bu çalışmayla, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar ile ilgili konularda; kamu bilincini artırmayı, AEEE miktarını azaltmayı, elektrikli ve elektronik ekipmanların kullanım süresini uzatmayı, sürdürülebilir bir çevre ve kent ekonomisi oluşturmayı, atık elektrikli ve elektronik eşyaların, ilgili yönetmelik kapsamında ayrı şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını, evsel elektrikli ve elektronik atıkların tek bir merkezde toplanmasını, bu tür atıkların Kadıköy Belediyesi’nin atık getirme merkezinde yasal çerçevede kontrollü bir şekilde bertaraf edilmelerinin sağlanmasını amaçlıyor.