Anasayfa Atık İlaç
Geri Dön

Atık İlaç

ATIK İLAÇ NEDİR ?

Son kullanım tarih geçmiş, bozulmuş ilaçlar, yanlış veya istenmeyen, hastanelerde veya evlerde kullanılmayan ilaçlar, atık ilaçlardır. Atık ilaçlar çevre ve insan sağlığı için risk oluşturabilecek tehlikeli maddeler içerebilir, bu yüzden atık ilaçların çevreye zarar vermeden ve insan sağlığını tehdit etmeden bertaraf edilmesi gerekmektedir. Bu atık ilaçlar eczanelerde bulunan atık kutuları aracılığıyla belediyeler tarafından toplanmaktadır. Atık ilaçların doğru bir şekilde imha edilmesi su kaynaklarının kirlenmesini ve ilaçların yanlış kullanımını önler. Yanlış şekilde imha edilen ilaçlar su kaynaklarını kirletebilir, hayvanlar ve insanlar için sağlık riskleri oluşturabilir ve çevresel zararlara yol açabilir.

BELEDİYEMİZ NELER YAPIYOR?

Belediyemiz sınırları içinde faaliyet gösteren tüm eczanelerimizle irtibata geçerek ekiplerimizce uygun alanlara ilaç atık kutuları bırakılmıştır. İrtibata geçilen 116 eczaneden 106 tanesine atık kutusu bırakılmıştır. İlaç atık kutusu olan eczane listesine “Dönüştür- Kazan” uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

İlçe sınırlarımız dahilinde toplanan atık ilaçlar, İstanbul 1. Bölge Eczacılar Odası ile yaptığımız protokole istinaden müdürlüğümüzce toplanmaktadır. Toplanan bu atık ilaçlar bertaraf edilmek üzere İBB iştiraki İSTAÇ A.Ş’ ye  ait yakma tesisine teslim edilmektedir.

Müdürlüğümüzce 2021 yılından itibaren toplanan atık ilaç miktarları :

ATIK İLAÇ MİKTARLARI
YILLAR 2021 2022 2023 TOPLAM
MİKTAR(KG) 4.350,0 3.150,0 5.905,0 13.405,0