Anasayfa Bitkisel Atık Yağ
Geri Dön

Bitkisel Atık Yağ

"BİTKİSEL ATIK YAĞ" NEDİR?

Rafine sanayinden çıkan soap-stock’lara, tank dibi tortularına, yağlı topraklara, kullanılmış kızartmalık yağlara, çeşitli tesislerin yağ tutucularından çıkan yağlara ve kullanım süresi geçmiş olan bitkisel yağlara "bitkisel atık yağ" denilmektedir.

Kullanılmış bitkisel atık yağlar su kirliliğinin %25’ini oluşturmakta, bir litre atık yağın lavabodan dökülmesi yaklaşık bir milyon litre içme suyunu kullanılamaz hale getirmektedir. Kızartmalık atık yağlar ekotoksik özellik gösterir. Denizlere, göllere ve akarsulara döküldüğünde su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen transferini önlemekte, balıklar ve diğer canlıların ölümüne neden olmaktadır. Başlıca bu nedenlerden ötürü 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği bitkisel atık yağların doğrudan alıcı ortama verilmesini yasaklamıştır. Bu yönetmelik ilgili Bakanlıkça yürürlükten kaldırılmış ve yeniden düzenlenerek 06.06.2015 tarihinde 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği olarak yürürlüğe girmiştir.

Kızartmalık atık yağların canlılar üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle yem ve sabun sanayide kullanılması yasaktır. Kızartmalık atık yağlar biodizel üretiminde kullanılarak geri kazanımı sağlanmaktadır.

BELEDİYEMİZ NELER YAPIYOR?

İlgili yönetmelik gereği Belediyemiz sınırları içinde bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar, oteller ile diğer yerlerde gerekli atık yağ denetimleri Çevre Denetim Ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Bu denetimlerde kızartmalık yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle yıllık sözleşme yapmaları sağlanmaktadır.

Belediyemiz sınırları dahilinde bütün Mahalle Muhtarlıkları, Belediye binamız ve okullarda bitkisel atık yağ bidonları mevcuttur. Evlerde biriktirilen atık yağlar, bu noktalara bırakılabilmektedir. Ayrıca atık yağ bidonu isteyen site veya apartmanlara da bidon verilmektedir. Bidon dolduğu haber verildiğinde boşaltımı gerçekleştirilmektedir.

Müdürlüğümüzce 2019 yılından itibaren toplanan bitkisel atık yağ miktarları :

BİTKİSEL ATIK YAĞ MİKTARLARI
YILLAR 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM
MİKTAR(KG) 405.193,0 296.440,0 293.785,0 258.136,0 168.093,0 1.421,600,0

MEVZUATLA UYUM

06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği gereği Belediyemiz; yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, motel ve yemekhaneler, hazır yemek üretimi yapan firmalar ile diğer yerlerde gerekli denetimleri yaparak kullanılmış kızartmalık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekte, kızartmalık yağların hanelerden toplanması için halkı bu konuda bilgilendirerek atık yağ toplama faaliyetlerini organize etmektedir.