Anasayfa Elektromanyetik Alan Kirliliği Kontrolü
Geri Dön

Elektromanyetik Alan Kirliliği Kontrolü

Elektromanyetik alanlar; elektrik alanları ve manyetik alanların bir araya gelmesiyle oluşan, çevremizde bulunan elektrik akımı taşıyan kablolar, GSM baz istasyonları, radyo frekans dalgaları yayan radyo ve televizyon vericileri, yüksek gerilim hatları, trafolar vb. teçhizatın yarattığı, gözle görülemeyen ve elektrik yüklerinin yer değiştirmesiyle (yani elektrik akımı sirkülasyonu ile) ortay çıkan alanlardır. Duyu organlarımız ile hissedilememesi sebebiyle, ortamın elektromanyetik yükü sağlığımıza çok olumsuz etki edecek olsa dahi anlaşılamaz ve bu sebeple muhakkak yetkili kurumlarca denetlenmesi gerekir.

Elektromanyetik spektrumda 10kHz – 300 GHz frekans aralığında çalışan sistemlerin yarattığı elektromanyetik radyasyonun canlı doku ile etkileşiminin ölçüsü olarak “özgül soğurma hızı (SAR)” tanımlanmaktadır. SAR dokularda soğurulan ve ısıya dönüşen güçle ilgilidir. İnsan sağlığı açısından zararlı olabilecek sınırlamaları belirlemek için “temel limitler” ve “türetilmiş limitler” tanımlanmaktadır. Standartlarda temel limit olarak “ortalama insan vücudunda vücut sıcaklığını bir derece artıracak elektromanyetik enerjinin soğurulmasının zararlı olduğu” tanımından gidilerek 4 Watt/kg değeri sınır değeri olarak kabul edilmiştir. Avrupa ülkelerinde halk için baş bölgesi SAR limiti 2 Watt/kg iken bu değer Amerika'da 1,6 Watt/kg olarak kabul edilmektedir. Öte yandan kol ve bacak bölgeleri için SAR üst limiti 4 Watt/kg kabul edilmiştir. Bu kabule göre kilogram başına dokuların soğurabileceği en yüksek güç değeri 4 Watt/kg 'dır. İşyerleri için 10 kat, genel meskûn yerler için 50 kat güvenlik payları esas alınarak temel limitler işyerleri için 0,4 Watt/kg SAR ve halka açık genel yerler için 0,08 Watt/kg SAR olarak belirlenmiştir. Bu değerler tüm vücut için 6 dakikalık etkilenme süresi için verilen SAR değeridir.

İlçemizde elektromanyetik alan kirliliği ile mücadele, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) ile işbirliği halinde yönetilmektedir. Başkanlığımıza gelen şikayetler (özellikjle baz istasyonlarının konumlanması ile ilgili olanlar) BTK’ya iletilmekte, çevre ve halk sağlığına istinaden istasyonun uygunluğu bu kurumca değerlendirilmektedir.

Siz de eğer ilçe sınırlarımız dahilinde herhangi bir tesis veya teçhizatın yarattığı elektromanyetik kirlilikten muzdaripseniz, Başkanlığımızın çağrı merkezi aracılığıyla talebinizi bize iletebilirsiniz.