Anasayfa Gürültü Kirliliği Kontrolü
Geri Dön

Gürültü Kirliliği Kontrolü

2021 yılına kadar T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmekte olan ilçemiz genelindeki gürültü kirliliği kontrolü çalışmaları, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetki devri yazısı ile, ilçemiz genelindeki çevresel kirliliklerle olan mücadelenin tek bir elden yönetilmesi adına Başkanlığımıza devredilmiştir. Bu önemli sorumluluğun altında, Başkanlığımız tarafından gerekli denetimler titizlikle gerçekleştirilmektedir.

2021 yılından bu yana, ilçe sınırlarımız dahilinde kaydedilen toplam 2000’den fazla gürültü şikayeti, Başkanlığımızın etkili çözüm stratejileri ve yasal mevzuat çerçevesinde yapılan idari yaptırımlarla denetlenmiştir. Bu süreçte; mevzuata aykırı faaliyetlerin sonlandırılması, gürültü kaynaklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması ve 50’den fazla işletmeye mevzuat sınırlarının aşılması sebebiyle gerekli idari yaptırımlar (para cezası) uygulanarak çevresel denge ve halk sağlığı adına kararlı bir duruş sergilenmiştir. Bu çabalar, ilçemizin sakinleri için huzurlu bir çevre oluşturma amacına yönelik istikrarlı birer adım olarak göze çarpmaktadır.

Gürültü Kirliliği Kontrolü Kronolojik Kırılım Noktaları:

 • 21.02.2021 - Yetki devri yapılmış olup “Canlı Müzik İzin Belgesi”, gürültü denetimleri, gürültü idari yaptırım yetkisi Boğaza kıyısı bulunan sahil şeridi Bakanlık uhdesinde kalmak kaydıyla Başkanlığımıza verilmiştir.
 • İlgili yönetmelik 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çıkartılmıştır ve Çevre Kanununa aykırılık tespit edildiği takdirde yaptırım uygulanması gerekmektedir.
 • Komşuluk faaliyetinden kaynaklı gürültüler kapsam dışıdır.
 • Komşuların soğutma fanı ve klima gürültüleri kapsam dışıdır.
 • 01.07.2021 - Pandemi sebebiyle müzik yasağı getirilmiştir. (Saat 24.00)
 • 07.01.2022 - Yönetmelik değişmiştir.
 • Bu yönetmelikle, tüm eğlence yerlerinde müzik yayınının atmosferle temasının kesilmesi ve işletmenin fiziksel olarak tam kapalı statüye geçmesi istenmiştir.
 • 10.05.2022 - Pandemi müzik yasağı uzatılmıştır. (Tam kapalı yerler için saat 01:00, diğerleri için 24:00)
 • 30.11.2022 - Yönetmelik tekrar değişmiştir (yürürlükte olan mevzuat).
 • Son yönetmelik ile tam kapalı olma şartı kalkmıştır.
 • “Canlı Müzik İzin Belgesi” verme yetkisi tüm Belediye Başkanlıklarından alınmış, “Müzik Yayın İzin Belgesi” adı ile Bakanlıkça düzenlenmeye başlamıştır.
 • 30.11.2024 tarihine kadar mevcut belgeler yenilenecektir.
 • Yeni verilen belgeler 3 yıl süre ile verilmektedir.
 • Aynı takvim yılı içinde 3 defa ihlal tespitinde müzik yayın izni iptal edilir.
 • İptal edilen belgeye 2 takvim yılı sonrasında başvurulabilmektedir.
 • Denetim ve idari yaptırım yetkisi hâlâ Başkanlığımızdadır.
 • İnşaat gürültüsünde, 100 dB(C) sınır değeri uygulanmaktadır. Ayrıca saat sınırlaması vardır.
 • Komşuluk gürültüleri (klima ve soğutma fanı dahil olmak üzere) kapsamdan tamamen çıkarılmıştır.

Siz de eğer ilçe sınırlarımız dahilinde herhangi bir işletmenin, tesisin, etkinliğin veyahut şantiyenin yarattığı gürültü kirliliğinden muzdaripseniz, Başkanlığımızın çağrı merkezi aracılığıyla talebinizi bize iletebilirsiniz.