Anasayfa Tekstil Atıkları
Geri Dön

Tekstil Atıkları

 "TEKSTİL ATIKLARI" NEDİR?

Tekstil atıkları; tüketicilerin kullanımı sonrası veya tekstil endüstrilerinde üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıklardır. Bizi ilgilendiren kısım vatandaşlarımızın kullanımı sonrası artık ihtiyaç duymadığı ve ya kullanılmayacak derecede tahrip olmuş giysi ve ayakkabı gibi tekstil ürünleridir.

 BELEDİYEMİZ NELER YAPIYOR?

 Bölgemize 200 adet tekstil kumbarası yerleştirdik.

 En geç haftada 1 defa her kumbaralara uğramaktayız.

Tekstil Atıkları, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre tarafına ihale edilen firma tarafından toplanmakta ve değerlendirilmektedir.

Kumbaralara kullanılmış tüm giysi (şapka, kazak, t-shirt, iç çamaşırı, çorap, elbise, pantolon, ayakkabı, terlik, bot vb.) ve diğer tekstil ürünlerini (battaniye, örtü, eşarp, perde, çanta, havlu vb.) atabilirsiniz.

Müdürlüğümüzce 2019 yılından itibaren toplanan tekstil atık miktarı:

TEKSTİL ATIK MİKTARLARI
YILLAR 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM
MİKTAR(KG) 35.819,0 189.650,0 289.455,0 174.245,0 163.865,0 853.034,0

MEVZUATLA UYUM

Tekstil atıklarının toplanması, geri dönüşümü veya bertarafı ile ilgili henüz herhangi bir mevzuat, alt mevzuat yayımlanmamış olsa dahi, atık yönetimi ve çevrenin korunması ile ilgili genel mevzuat metinleri konu ile alakalı bir çerçeve çizmektedir.

Çevre kanununun 8. maddesi 'Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır.' şeklinde hükmetmektedir. Aynı zamanda 02.04.2015 tarihli 29314 sayılı Atık Yönetimi Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi 'Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda atıkların; yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer işlemler ile geri kazanılması, enerji kaynağı olarak kullanılması veya bertaraf edilmesi esastır. Atıkların alternatif hammadde ve ek yakıt olarak kullanılmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.' şekildedir. Buna istinaden geri dönüşüm süreçlerine dahi edilebilecek her atık bertaraf/depolama/yakma vb. gibi nihai işlemlerden ziyade tekrar kullanım/geri dönüşüm ile değerlendirilmelidir.