Anasayfa Hava Kirliliği Kontrolü
Geri Dön

Hava Kirliliği Kontrolü

 Her ne kadar çok boyutlu bir konu olsa da (en önemli kirletici kaynaklardan biri yetkimiz dahilinde olmayan fosil yakıt kullanımıdır) ilçe sınırlarımız dahilindeki önemli kirlilik göstergelerinden biri olan hava kirliliği, iki boyutuyla değerlendirilmektedir. Bu boyutlar; ısınma amaçlı kullanılan yakıtların emisyonları ve mutfaklı işletmelerin faaliyetlerinden kaynaklanan atık gazlar olarak değerlendirilebilir.

Isınma amaçlı kullanılan fosil yakıtlar (odun, kömür vb.) sebebiyle pek çok zararlı emisyon doğaya deşarj edilmektedir. Konuyla alakalı tek denetleyici taraf olmamamıza rağmen ilçe sınırlarımız dahilinde fosil yakıtla ısınmayı minimize etmek için pek çok çalışma yapmaktayız. Yakılan yakıtın menşei belgesinin kontrolü, apartman görevlilerinin eğitimi ve ateşçi belgelerinin kontrolü, itfaiyeden yetki almış firmalar tarafından yapılması gereken periyodik baca temizliği evraklarının kontrolü gibi pek çok işlem, şikayet olması durumunda veyahut ani denetimlerde kontrolü yapılan rutin dokümanlardır.

İlçemizin turizm bölgesi olması (sınırlarımız dahilinde sanayi tesisi olarak addedilebilecek tek işletme bulunmaktadır) hasebiyle pek çok mutfaklı işletme faaliyetine devam etmekte ve devlet erkanı dahil pek çok ağırlama sınırlarımız dahilinde yapılmaktadır. Bu sebeple bu tarz işletmelerin havalandırmalarından çıkan zararlı emisyonlar ilçemiz için önemli bir kirletici parametre olarak değerlendirilmektedir. Konu ile alakalı Başkanlığımızca yapılan çalışmaları aşağıdaki şekilde özetlemek daha doğru olacaktır;

  • Proaktif yaklaşım: Herhangi bir mutfaklı işletme henüz açılmadan, yani İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı başvurusu esnasında Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, konunun kirletici parametreler açısından değerlendirilmesi için Müdürlüğümüze görüş yazısı yazmaktadır. Müdürlüğümüzce uygunluk verilmeyen talep sahibi işletmelerin faaliyete geçmesine müsaade edilmemektedir.
  • Ruhsatlı bir şekilde faaliyet gösteren bir işletmenin çevreye kirlilik yaydığının tespiti veya şikayet gelmesi durumunda işletmeye gerekli iyileştirmeleri yapması için 15 günü geçmeyecek şekilde süre verilir. Süre bitiminde yapılan denetimde olumsuz deşarjların devam ettiğinin tespiti durumunda işletme faaliyetinden men edilmek üzere Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne bildirilir.
  • Mutfaklı işletmelerin, faaliyetlerine mukabil kirleticilik durumlarının muhtevasına göre uygun arıtım sistemleriyle donatılması gerekmektedir. Örneğin; ızgara pişirimi olan işletmelerin dumanı giderici şekilde havalandırma tertibatlarını donatmaları uygun olacakken, yalnızca derin veya sığ yağ kızartmaları yapan işletmeler sadece kokuyu gideren sistemlerle tertibatlanabilirler. Aktif karbon, elektrostatik filtreler (ESP), ultraviyole sistemler (UV filtrasyonu), ıslak arıtıcılar (sulu sistemler), ozonla yapılan dezenfeksiyonlar, havalandırma tertibatlarının arıtım ünitelerinde sıklıkla kullanılmaktadır.
  • Yapılan denetimlerde, öncelikle faaliyetine mukabil ürettiği kirli havanın arıtılarak deşarjıyla mükellef olan işletmelerden, havalandırma tertibatlarının egzoz atış ağzının (baca çıkışı) çatı mahyasını geçecek şekilde konumlandırılıp konumlandırılmadığı kontrol edilir. Eğer deşarj çatı mahyasını geçen seviyede yapılıyorsa sistemin atış gücü (fan), uygun ve yeter miktarda arıtım ünitelerinin bulunup bulunmadığı, yatay ve dikey kanalların ebatları ve benzeri konular tahkik edilmektedir. Siz de eğer ilçe sınırlarımız dahilinde herhangi bir işletmenin veya konutun deşarj ettiği zararlı emisyonlardan muzdaripseniz, Başkanlığımızın çağrı merkezi aracılığıyla şikayetinizi bize iletebilirsiniz.