Atık Pil

"ATIK PİL ve AKÜMÜLATÖR" NEDİR?

Yeniden kullanılabilecek durumda olmayan, evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, bertaraf edilmesi gereken kullanılmış pil ve akümülatörlere "Atık Pil ve Akümülatör" denir. Evsel kullanımdan sanayii kullanımına kadar büyük alanlara yayılan piller, günlük hayatımızda büyük yer kaplamaktadır. Son yıllarda oldukça artan pil kullanımı, içerisinde bulunan tehlikeli ve zararlı metaller nedeniyle, insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturmaktadır. Atık piller uygun ve emniyetli bir şekilde kullanılmalı, paketlenmeli, depolanmalı, toplanmalı, taşınmalı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir.

BELEDİYEMİZ NELER YAPIYOR?

Atık piller, Müdürlüğümüzce ilçeden toplanıp TAP’a (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) teslim edildikten sonra, şarj edilebilir ve şarj edilemez piller olarak sınıflandırılır ve bu sınıflandırmaya göre her sınıf için ayrı işlemler uygulanır.

Şarj edilebilir piller (Nikel Kadmiyum ve Lityum-İyon) geri dönüştürülmek üzere yurt dışına gönderilirken (ülkemizde halihazırda atık pil geri dönüşüm tesisi bulunmamaktadır), şarj edilemeyen piller (Alkali ve Çinko-Karbon) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kemerburgaz ya da Odayeri Düzenli Depolama Sahalarına gönderilerek çevreye etkilerini mizimize edecek şekilde hazırlanmış betonarme hücrelerde depolanırlar.

Müdürlüğümüzce 2019 yılından itibaren toplanan atık pil ve akümülatör miktarları :

ATIK PİL MİKTARLARI
YILLAR 2019 2020 2021 2022 2023 TOPLAM
MİKTAR(KG) 956,5    - 1.150,0    -     - 2.106,5

31.08.2004 tarih ve 25596 sayılı Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği'nce Belediyemiz, atık pillerin toplanması konusunda TAP ile ortak çalışarak atık pilleri diğer atıklardan ayrı toplayıp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Pil Toplama Merkezi’ne göndererek depolanmasını veya geri dönüşümünü sağlamaktadır.

MEVZUATLA UYUM

 2019 yılından günümüze kadar Müdürlüğümüzce 2.106,5 kg atık pil toplanmıştır.

 2019 yılından bu zamana kadar toplanan 2.106,5 kg atık pilin çevremize olan etkilerini değerlendirecek olursak;

  • 1 kalem pil yaklaşık olarak 18 gramdır. 2.106,5 kg pil, 117.027 adet kalem pile karşılık gelir. 1 adet kalem pilin yaklaşık 4 m3 toprağı zehirlediği bilindiğine göre, 117.027 adet kalem pil 468.108 m3 toprağı zehirleyecektir.
  • 1 kalem pilde ortalama 0,05 gram civa bulunur. Toplanan 117.027 adet pilde 5.851,35 gram civa bulunmaktadır. Bir gram civanın 10.000.000 litre suyu zehirlediği bilindiğine göre toplanan 117.027 adet kalem pil 58.513.500.000 litre suyu zehirleyecektir.
  • 1 gram civanın 2 ton balığı ve 20 ton yiyeceği zehirlediği kabul edilmektedir. Buna göre toplanan 117.027 adet kalem pil 11.702,7 ton balığı ve 117.027 ton besin maddesini zehirleyecektir.