Çevre Kirliliği / Koku/Duman Şikayetleri

Koku/Duman Şikayetleri

 

KOKU, DUMAN ve HAVA KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

Isınma amaçlı kullanılan kömürden kaynaklı koku ve duman şikayetleri ile ilgili yapılan denetimlerde, kömür menşei belgesi, apartman görevlisinin ateşçi belgesi ve havalandırma bacasının yetkili firmaya yaptırılan baca bakım evrakı kontrol edilmektedir. Ayrıca gerekli görülen durumlarda kullanılan kömürden numune alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Yakıt Analiz Merkezine gönderilerek uygunluğunun tespiti yapılmaktadır.

İşletmelerin faaliyetinden kaynaklı koku şikayetlerinde ilgilisine tebligat yapılmakta ve süre bitiminde gerekli önlemlerin alınmaması durumunda da işletme hakkında gereğinin yapılması hususunda Zabıta Müdürlüğü’ ne ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne iletilmektedir.

İlgili Mevzuat;

Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği